Gramática de la lengua castellana (1771)

Gramática de la lengua castellana (1771) de Real Academia Española
GRAMÁTICA
DE LA
Lengua Castellana,
COMPUESTA
POR LA REAL ACADEMIA
ESPAÑOLA.
MADRID.

Por D. Joachin de Ibarra, Impresor
de Cámara de S. M.

M. DCC. LXXI.
TABLA
DE LOS CAPITULOS.
PARTE I.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Pág.
1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2
CAP. III. Del nombre.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
3
 
Art. I. Del sustantivo.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
3
 
Art. II. De la division del sustantivo en nombre comun propio.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
4
 
Art. III. Del adjetivo.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
6
 
Art. IV. Del género de los nombres.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
9
 
Art. V. Del número de los nombres.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
16
 
Art. VI. De la declinacion de los nombres.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
23
 
Art. VII. De varias diferencias ó especies de nombres.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
24
CAP. IV. Del pronombre.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
34
 
Art. I. De su definición.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
34
 
Art.II. De los pronombres personales.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
36
 
Art. III. De los pronombres demostrativos.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
42
 
Art. IV. De los pronombres posesivos.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
45
 
Art. V. De los pronombres relativos.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
47
CAP. V. Del artículo.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
50
CAP VI. Del verbo.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
56
 
Art. I. De su definicion.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
56
 
Art. II. De la division del verbo.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
58
 
Art. III. De los modos del verbo.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
61
 
Art. IV. De los tiempos del verbo.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
63
 
Art. V. Del pretérito imperfeƈto de subjuntivo.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
66
 
Art. VI. De los tiempos simples ó propios del verbo, y de los compuestos ó impropios.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
74
 
Art. VII. Del gerundio.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
83
 
Art. VIII. De los números del verbo.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
87
 
Art. IX. De las personas del verbo.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
87
 
Art. X. Del modo de suplir la pasiva en los verbos.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
88
 
Art. XI. De la formacion de
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
los tiempos simples, y conjugacion de los verbos regulares.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
89
 
EXEMPLO de la primera conjugacion.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
93
 
EXEMPLO de la segunda conjugacion.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
95
 
EXEMPLO de la tercera conjugacion.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
97
 
ADVERTENCIA sobre la diferente figura de los verbos regulares en lo antiguo.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
99
 
Art. XII. Conjugacion del verbo sustantivo ser.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
102
 
Art. XIII. Conjugacion del verbo auxíliar haber.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
106
 
Art. XIV. De los verbos irregulares en general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
111
 
Art. XV. De los verbos irregulares de la primera conjugacion.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
115
 
Art. XVI. De los verbos irregulares de la segunda conjugacion.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
128
 
Art. XVII. De los verbos irregulares de la tercera conjugacion.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
145
 
ADVERTENCIA sobre la diferente figura de los verbos irregulares en lo antiguo.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
163
 
Art. XVIII. De los verbos impersonales y defeƈtivos.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
165
 
Art. XIX. De otras denominaciones de los verbos.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
170
CAP. VII. Del participio.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
172
 
Art. I. De su definicion y division.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
172
 
Art. II. De los oficios que tiene el participio pasivo.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
182
CAP. VIII. Del adverbio.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
186
 
Art. I. De su definicion y division.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
186
 
Art. II. De varias clases de adverbios.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
189
 
Art. III. Advertencias particulares sobre el uso de algunos adverbios.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
193
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
201
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
222
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
226
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
228PARTE II.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
231
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
235
 
Art. I. De la construccion del nombre y pronombre y otras partes de la oracion antes del verbo.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
236
 
Art. II. De la construccion del verbo y adverbio y otras partes de la oracion antes del nombre.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
240
 
Art. III. De la construccion de unos verbos con otros.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
244
 
Art. IV. De la construccion del verbo con el pronombre.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
245
 
Art. V. De los verbos, participios, adjetivos, y adverbios que rigen preposicion, y qual.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
250
 
Art. VI. De la concordancia.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
321
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
326
 
Art. I. Del hipérbaton.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
329
 
Art. II. De la elípsis.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
338
 
Art. III. Del pleonasmo.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
342
 
Art. IV. De la silépsis.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
34S