Xabalconado - Xabalonado (DAC)

Nota: En esta transcripción se ha mantenido la ortografía original.


XABALCONADO, DA. ó XABALONADO, DA. part. pas. del verbo XABALCONAR ó XABALONAR.