Qui t'ha fet lo mal del peu

​Qui t'ha fet lo mal del peu​ de Juan de Timoneda
(Según Flor d'enamorats. Cançoner català del segle XVI, Barcelona: Estampa La Renaixensa, ca. 1900)