Pepita Jiménez

​Pepita Jiménez​ (1874) de Juan Valera
Capítulos(no listados originalmente)

Introducción

Capítulo I - Cartas de mi sobrino
I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - XI - XII - XIII - XIV - XV


Capítulo II - Paralipómenos
I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - XI - XII


Capítulo III - Epílogo: Cartas de mi hermano
I - II