Biblia Reina-Valera 1909/Filemón

Biblia Reina-Valera (1909)
Epístola á Filemón
Índice(no listados originalmente)


Capítulo 1